xin các huynh cho em hỏi 4s lock có hạ cấp xuống 8.1.2 được ko ? nó đang 8.1.3 cần các ý kiến chuẩn xác của anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]