tình hình mới nhận khách con 4s xạc vẫn báo bình thường nhưng không đầy pin mặc dù mình đã thay pin và chân xạc mới rồi nhưng vẫn vậy ae nào làm qua rồi giúp em với thank ae?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]