ngồi từ 8h-12h ngâm cứu em A710k úp đủ bản rom ko bản nào fix được lỗi *101# , ngồi tự ngâm cứu cuối cùng cũng ok ,chia sẽ thông tin cho anh em đã có giải pháp fix rồi nhé
Vài hình ảnh minh họa cho anh em xem

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]