Nhận máy của khách trong tình trạng đã unlock sóng sánh căng đétnhưng k lên 3g, đã cài cấu hình, reset các kiểu

cài cả apn 3g,apn setup. cũng k lên

up lại rom k đ

sau 1 hồi chọc ngáy cũng done

đ 4 ló thơm vãi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]