Update data 4rum! Galaxy Note 4 Edge Docomo SC-01G (N915D) Unlock & Tiếng Việt OK lấy ngay.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]