Tình trạng khách mang máy tới ( đập hộp mang bên hàn về )
tháo máy lắp SIM nhận , Kiểm tra IMEI + BB có bình thường
Nhưng SÓNG KHÔNG CÓ, máy báo : KHÔNG CÓ DỊCH VỤ
em đã thay thử SIM 3 nhà mạng up rom chán chê vẫn không có sóng
ANH EM NÀO ĐÃ GẶP XIN GIÚP
CÁM ƠN ANH EM .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]