Nó ghi là MTK 6589 nhưng flash bằng flashtool không qua boot được nha. Thực chất nó là MTK6571. Vô tình có file em nó, chia sẽ anh em đỡ tìm.
File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool: SP_Flash_Tool_v5.1408.00 dùng bản này nha: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File scatter mtk6571 : inbox nha.
Cách vượt lỗi:
Mở file GT-I9500 ra xóa 3 file: scatter 6589, 6572 và loader.bin, copy hai file mtk6571...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]