nhận máy lên xanh màn hình

đo đạc áp đèn, áp hiển thị

chân conect màn hình bt cả

flash done vẫn thế

kinh nghiệm làm máy tau từ thời mấy con phò china cỏ cùi thì thay flash là ok

ace chú ý thêm con này chạy flash lynus nên thay cẩn trọng, vì mình thay thử flash sam sung k lên

nghe trên google thì có 2 bản rom, 1 bản cho flash sam sung, 1 bản cho flash lynus

nhưng kiếm k ra nên đành ráng kiếm con flash lynus

cuối cùng cũng done...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]