Đây là 1 số vấn đề AE hay bị với các dòng Nokia BB5 đời mới sau này:
-->Nhiều AE dính 1 vài em nạp tiếng việt do khi nhận vào ver máy cao "ngất ngưỡng" [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-->hay do file support tiếng việt chưa có (nếu hãng có thì khỏi bàn ở đây nhen) [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-->,cũng như thói quen nhiều AE cứu máy khi nhận vào nhận vô treo,hay chớp tắt luôn múc ver cao nhất nhưng lại không có tiếng việt [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

AE gặp nhiều nhất ở các model sau...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]