bác nào làm qua chỉ em với.8800 mất đèn thi thoảng bấm nó có đèn hoặc đèn sáng mờ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]