Pand iPhone 4 sạc không đầy pin,iPhone 4 sạc không báo gì,iPhone 4 ghim sạc lên nguồn không báo sạc không nhận USB
Google có những hướng dẫn cụ thể .Nhưng theo kinh nghiệm của mình cách bên dưới là cách hiệu quả và nhanh nhất :D
Nhưng không phải đó là tất cả nhưng ace nên tham khảo hình ảnh bên dưới :-*


iPhone 4 sạc không đầy pin,iPhone 4 sạc không báo gì
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]