Mình đang dùng note 3 Sm N900p fw 4.4.2 nhưng lỗi khá nhiều. Ai có bản rom cho máy này có thể cho mình được không?

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]