các bác cho e hỏi đường trong ô màu đen có tác dụng ko ạ và cách tìm đường đi của nó [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]