UPDATE: Cách thoát iCloud ẩn cho 8.1.3 không cần jailbreak

Bước 1: Lấy 1 máy iPhone sạch sẽ không iCloud ta sẽ tạo một bản Backup bằng iTunes (nhớ đặt tên cho dễ nhớ)

Bước 2: Ta cắm máy vào itune reset dòng thứ nhất khi đang reset lên thì ta để ý và nhanh tay chọn restore backup lại cái file mà mình đả backup từ iTunes ở Bước 1

P/S: Hiện đã test ok trên tất cả iphone :">[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]