Như tiêu đề, anh em ai có file edit sẵn help mình xíu với, ngồi edit lỗi búa xua, thanks cả nhà.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]