gặp con nokia 112 bị cháy mất mấy con tụ đường sạc anh e nào có sơ đồ xin giúp em với xin cảm ơn mọi người nhiềuChú ý: Bài post sai box


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]