Trước tiên xin cám ơn Mynhoc và phuccnn9 đã giúp mình hoàn thành bản rom này
Việt hóa trên nền rom gốc:I739KEAMF1
Hard resrt không mất tiếng việt
Add thêm CH-Play...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]