Như tiêu đề mình có máy S6012 ăn nguồn chờ đã tháo con IC ra như hình thì mất sóng, giờ không có con nào thay vào, anh em nào ở Hà Nội có con IC này từ xác máy cũ thay cho mình với!, mình xin hậu tạ!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]