Rom xào nấu từ nhiều nguồn, tổng hợp lại cho anh em---tay nghề kém anh em nhẹ tay cho ạ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom : +fix Sms 160kt,fix tổng đài, kiểm tra tài khoản
+ Xóa ký tự hàn trên bàn phím và xóa app hàn không cần thiết
+Tiếng việt 99%
+fix CHplay, mở rộng menu tắt nguồn, thêm 1 vài app cần thiết
Rom không cá nhân hóa--- được build, dumb rom theo kiểu "truyền thống của riêng em"
Rom TAR up qua Odin-> Bản rom được phát triển của Team VH vietnamgsm.vn
***Lưu ý: up rom xong tiến hành wipe factory, wipe...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom xào nấu từ nhiều nguồn, tổng hợp lại cho anh em---tay nghề kém anh em nhẹ tay cho ạ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom : +fix Sms 160kt,fix tổng đài, kiểm tra tài khoản
+ Xóa ký tự hàn trên bàn phím và xóa app hàn không cần thiết
+Tiếng việt 99%
+fix CHplay, mở rộng menu tắt nguồn, thêm 1 vài app cần thiết
Rom không cá nhân hóa--- được build, dumb rom theo kiểu "truyền thống của riêng em"
Rom TAR up qua Odin-> Bản rom được phát triển của Team VH vietnamgsm.vn
***Lưu ý: up rom xong tiến hành wipe factory, wipe...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]