cần anh em giúp unbrick LG G2 D800

tình trạng máy lên ok mất imei
ko nhận bộ nhớ trong

flash bằng TOT không nhận chạy được 1% báo lỗi luôn

máy vẫn vào được recovery gốc bằng lện ADB nhưng phát được phát không


trong tay hiện có riff và bạc tuộc ạ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]