[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hiện LG đã cập nhập knox code cho LG G2 bản hàn mã F320l/F320s/F320k trong phiên bản phần mềm v21p/v21o, bạn nào chưa cập nhập lên phiên bản mới nhất này có thể tải firmware tương ứng với máy g2 của bạn và cập nhập thủ công bằng phần mềm lg flash tool, hoặc để cứu treo logo khỏi phải update ota

Liên kết tải về tương ứng :

F320l :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]