AE nào có rom full N7000 cho e xin nha! e cám ơn!
AE nào có rom full N7000 cho e xin nha! e cám ơn!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]