tham gia đã lâu.nhưng ko có gì chia sẽ nên ko có diểm nào nên xin mấy pass khó quá nay viết bài kiếm điểm hihi
vấn đề samsung accoutn cho mấy máy ss dòng cao chẳng hạn như Note 3....
có thiết bị làm ok nhưng 1 số chưa làm dc hay mấy kèo trong hãng vẫn làm ok nhưng với điều kiện là hàng chình hãng ko phải hàng sách tay này nọ...
cách này làm ok all
khi bị dính tài khoản các anh lấy 1 tai nghe có thể đàm thoại được ghim vào note 3 sau...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tham gia đã lâu.nhưng ko có gì chia sẽ nên ko có diểm nào nên xin mấy pass khó quá nay viết bài kiếm điểm hihi
vấn đề samsung accoutn cho mấy máy ss dòng cao chẳng hạn như Note 3....
có thiết bị làm ok nhưng 1 số chưa làm dc hay mấy kèo trong hãng vẫn làm ok nhưng với điều kiện là hàng chình hãng ko phải hàng sách tay này nọ...
cách này làm ok all
khi bị dính tài khoản các anh lấy 1 tai nghe có thể đàm thoại được ghim vào note 3 sau...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]