nay e nhận con nokia 206 ngâm nước khoảng 20p chết nguồn
e chò lồi luộc mêm k ăn thua kẹp đồng hồ lẹnh báo vẫn sống bật nguồn k lên
kim hơi treo 1ty
lắc upp vẫn z
cuối cung lôi qua atf phang ai ngờ lại lên nguồn
nhưng lại k nhận sim đo nội trở có pt
e lác con ic sim tí nhận sim máy lên nguồn phu chức năng luôn
chia sẻ a e ai pýt ui xin đừng chém e nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]