con này mở nguồn để 1 lúc là tự tắt nguồn đã chạy lại phần mềm mà vẫn vậy không biết bệnh kiểu gì nhờ anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]