myas khách bị rớt nước lâu vệ sinh sạch sẽ thì giao khách ko đẻ ý lại mất sóng nhưng vẫn dò đc mạng nhưng không truy nhập được .e it làm dòng này thành công nên tham khảo ae ý kiến trước thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]