may em dang yen bi trang man hinh anh em nao co so do cho minh voi

Chú ý:

- Phải sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài.
- Bài post sai tiền tố, tiêu đề cần rõ ràng (đã edit).[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]