Như tiêu đề. mình vừa uprom qua odin xong báo thành công và khởi động lại xong trắng màn hình.
* vào chế độ recovery cũng trắng .
* ai có kinh nghiệm chỉ rùm với nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]