Nhận cây máy k nhận sim của cửa hàng bạn

thaosmays ra nhìn sơ qua là có hiện tượng google seach rồi

câu như trên mạng hướng dẫn mà k nhận sim.

tháo dây câu, đo mạch thấy trở kháng bt, vẫn thông đều nhưng k nhận sim

kiếm cái schematic mà kiếm hoài k ra. tìm con ic sim quen thuộc của dòng này k cósuy nghĩ 1 hồi quyết định đục ic nguồn

thay mới done

keo nguồn dễ cạo, nhưng chân dễ đứt, ace làm chân cẩn thận nha...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]