[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Q-SMART S1 MT6575 STOCK ROM

Hôm nay mạng khỏe [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em upload file lên chia sẻ cho anh em làng xóm rom gốc Q-Smart S1.
Gồm có file BIN cho box và full file cho FlashTool
Mã bảo vệ : Vol + and Power --> Clear Flash
Mã:
Hardware : MT6575
Model : Q-Smart S1
Build number : D3268_DD32681_S103_S1_D3268_V9_120914_1837
Build date UTC...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Q-SMART S1 MT6575 STOCK ROM

Hôm nay mạng khỏe [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em upload file lên chia sẻ cho anh em làng xóm rom gốc Q-Smart S1.
Gồm có file BIN cho box và full file cho FlashTool
Mã bảo vệ : Vol + and Power --> Clear Flash
Mã:
Hardware : MT6575
Model : Q-Smart S1
Build number : D3268_DD32681_S103_S1_D3268_V9_120914_1837
Build date UTC...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]