em mới nhận cây HTC tình trạng mic nói không nghe, ghi âm không được, nói thì mic vọng lên loa nhỏ, bác nào gặp qua hoặc làm pan này rồi xin giúp em ạ, e thay mic 4 chân và câu mic 2 chân cũng như vậy.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]