Do khách gấp quá nên chưa kịp chụp hình lại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
con này đang ở bản cao nhất M919UVUFNK2 tìm cách root mà không được nên build tar luôn!
Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass: AE nào cần thì inbox nhé!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]