lâm nạn format Volcano , GPG, dù đã read full.bin nhưng ko cứu đc....
boot vẫn nhận MTK comport.......

Thật ra con này NCK dongle format done..nhưng nhà ko có..lấy quất luôn ài ngờ.tèo
anh em có file cứu giúp em nhé....card 200k back......
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
có luôn link cho anh em nào cần ! hihihi
mình đã tìm đc file của nó nhé.....có anh bên viettel quen nên có file chiến luôn kakaka...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lâm nạn format Volcano , GPG, dù đã read full.bin nhưng ko cứu đc....
boot vẫn nhận MTK comport.......

Thật ra con này NCK dongle format done..nhưng nhà ko có..lấy quất luôn ài ngờ.tèo
anh em có file cứu giúp em nhé....card 200k back......
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
có luôn link cho anh em nào cần ! hihihi
mình đã tìm đc file của nó nhé.....có anh bên viettel quen nên có file chiến luôn kakaka...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]