ROM COOK STOCK JB 4.1.2 SHW-M250S-JMJ1-DISASTERMOD-V11-VIỆT HÓA
Việt hóa 99% (khi thiết lập lại nhà máy sản xuất ban đầu không bị mất tiếng Việt)
PDA: M250SKSJMJ1
PHONE: M250SKSJMI1
CSC: KOR, XXV(Việt Nam)
KERNEL: STOCK
- Deodexed
- Zipalign
- Root: Superuser v2.4.6, Busybox
CÁC TÍNH NĂNG BẢN ROM:
- Nhiều tùy chỉnh mầu độ trong suốt statusbar, pin, đồng hồ
- Mạng thông minh
- Chế động mạng: GSM/WCDMA (tự động), chỉ dùng GSM, chỉ dùng WCDMA giống bản QT
- Đa cửa sổ S5(tích hợp tất cả các ứng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]