Anh chị em chú ý kĩ Viettel V6217 có 2 loại MTK 6250 và 6260.
Chú ý kĩ log Read info rùi chọn file thích hợp để flash.
Cảm ơn đã chú ý [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Một lần nữa cảm ơn NamNonNot(Admin dongnaigsm) đã support nhiệt tình và kịp thời [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]