Máy thị trường Trung Quốc, không có CHPLAY
Up trên nền stock mới nhất
Hard reset không mất tiếng việt
I - Hướng dẫn cài rom đa ngôn ngữ xiaomi m3
1 Tải rom và recovery
2 Chép rom vào bộ nhớ trong

3 Vào mục update trong máy up recovery dual
4 Đưa máy về recovery ( volume + với power)
5 Tơi đây anh em tự install zip nhé ^^
6 Nếu mún root thì update SU qua recovery là ok

Rom và pass trong vgold nhé...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Máy thị trường Trung Quốc, không có CHPLAY
Up trên nền stock mới nhất
Hard reset không mất tiếng việt
I - Hướng dẫn cài rom đa ngôn ngữ xiaomi m3
1 Tải rom và recovery
2 Chép rom vào bộ nhớ trong

3 Vào mục update trong máy up recovery dual
4 Đưa máy về recovery ( volume + với power)
5 Tơi đây anh em tự install zip nhé ^^
6 Nếu mún root thì update SU qua recovery là ok

Rom và pass trong vgold nhé...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]