em lên mạng tìm file nhưng tai bằng link google nhưng tài khoản của em không có quyền tải ai có link khác cho em xin với em đang rất cần . em xin cám ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]