tình hình là máy khách 8.1 em cắm vô atf chạy file 8.0 nó lăn ra chết :heo09: giờ hết lên gì luôn. em tìm file repair boot mà không biết dùng :|.tìm trong jtag atf không thấy file afp của 630 :@). anh nào kinh nghiệm chỉ bảo em với ạ em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]