như tiêu đề nhận cây máy bị mất bb và imei , đã up rom gôc rồi mà không được , ace có giải pháp nào xin chỉ dùm , thánks
như tiêu đề nhận cây máy bị mất bb và imei , đã up rom gôc rồi mà không được , ace có giải pháp nào xin chỉ dùm , thánks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]