Nokia X Dính tai nghe

Nokia X RM-980 Dính tai nghe lần mò đo đạc thấy mất áp tại C2000 Remove V2000 ok
Do tài liệu Nokia X hạn hẹp post chi sẻ cho ace gặp lần đầu làm cho nhanh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Hình ảnh tham khảo Nokia X dính tai nghe ace tham khảo bên dưới [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]