a e nao dang dùng 8.2 cho e xin yk kiến vs
dag ở 8.1.3 tốn pin quá ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]