Samsung G110H Tiếng Việt - Unlock Ok:

Lấy z3x unlock hỏi root, chuyển qua sài octopus làm cái xẹt không cần root luôn

Samsung G110H Tiếng Việt No Root NJ3



( P/S: Link tồn tại 7 ngày)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​





[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]