Việt hóa trên ver V10S,xóa toàn bộ app Tmobile không dùng,VH full không cá nhân hóa,update sẵn các app google.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xóa toàn bộ apk gốc rồi chép apk vh vào,mục đích bay app tmobile.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cho ae muốn chép đè.
Có điểm là có pass nha ae.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]