nhận con máy mở wifi và bluetooth ko dc! lên gg serch mỏi mắt ko có ROM, lên 4r tìm biết đâu có ae nào đang ủ kèo thì sao? ae có giúp mình 1 vé nha!
thông tin máy :tem đằng sau ghi là JVJ mobile , model : PANA X5 xài chíp MT6577 (fake MT6589)
vài hình ảnh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
thank ae đã xem tin! ae nào ko có lỡ vào đá đít dùm mình nhé! thank
nhận con máy mở wifi và bluetooth ko dc! lên gg serch mỏi mắt ko có ROM, lên 4r tìm biết đâu có ae nào đang ủ kèo thì sao? ae có giúp mình 1 vé nha!
thông tin máy :tem đằng sau ghi là JVJ mobile , model : PANA X5 xài chíp MT6577 (fake MT6589)
vài hình ảnh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
thank ae đã xem tin! ae nào ko có lỡ vào đá đít dùm mình nhé! thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]