[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ngoại hình em nó đây !!!
down load tool này về:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
cài đặt ra rùi chọn recovery trên pc sẽ xuất hiện 1 bảng màu xanh rùi nhấn enter hai lần đến khi máy xuất hiện màu đỏ chờ khoảng 3s sẽ xuất hiện recovery chọn wipe rùi reboot lụm lúa..A/e nào biết rùi đừng chém em...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ngoại hình em nó đây !!!
down load tool này về:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
cài đặt ra rùi chọn recovery trên pc sẽ xuất hiện 1 bảng màu xanh rùi nhấn enter hai lần đến khi máy xuất hiện màu đỏ chờ khoảng 3s sẽ xuất hiện recovery chọn wipe rùi reboot lụm lúa..A/e nào biết rùi đừng chém em...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]