Điện thoại Trung Quốc rất khó root, ít có công cụ hỗ trợ !! sau một thời gian tìm kiếm mãi mới ra được công cụ để root các điện thoại Trung Quốc nên mình Share cho a e !!! Có thể Root tất cả các điện thoại Trung Quoc !!
Link download
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sử dụng công cụ: Graphical_Easy_MTK6589_MTK6577_MTK6575 nhé !!!
Chúc thành công!!
Điện thoại Trung Quốc rất khó root, ít có công cụ hỗ trợ !! sau một thời gian tìm kiếm mãi mới ra được công cụ để root các điện thoại Trung Quốc nên mình Share cho a e !!! Có thể Root tất cả các điện thoại Trung Quoc !!
Link download
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sử dụng công cụ: Graphical_Easy_MTK6589_MTK6577_MTK6575 nhé !!!
Chúc thành công!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]