máy mang về dùng bình thường mình up lên 8.1.3 thì lại bị lock check imei thì thấy lock thật.

mình gửi imei cho apple và nhận dc mail này . liệu có mở đc không anh em ai biết mở giúp mình voeis thanks .

Dear Customer,
Thank you for contacting AT&T Customer Care about unlocking your iPhone. All iPhone unlock requests must be submitted via the [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ].

Please review AT&T’s general eligibility [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ].

If you are traveling internationally, you'll be glad to know that your iPhone works in many countries across the globe. Check out our [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] for further help.

Please do not reply to this message. All replies are automatically deleted.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]