e có con trên cắm sạc ko vào pin và không báo gì, đo áp vào áp ra đủ hết,pin bt,ai biết giúp e với,e mới vào nghề


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]