mong a/e giúp con viettel này mất mic.đo vẫn có trở ,thay mic không được.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]