Thanks A Trung đã tổng hợp, có 3 bài nhưng chỉ mới có bài 1, mình sẽ cố gắng update thêm 2 bài khi a trung viết xong, mọi người xem và nghiên cứu nha ^^
Gần đây, rầm rộ khắp các tỉnh thành, là giải pháp Unlock, Bypass Icloud IP4, thường được gọi là... HW Unlock. Lúc đầu, nó được bán với giá vài chục Triệu (Gồm Tools + Solutions) cho mỗi "Công đoạn", và tổng thể, có giá thành lên đến ngót nghét Trăm chai . (Gồm change S/N, và Change Imei)

Vậy thực, hư, cái Very very hot...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thanks A Trung đã tổng hợp, có 3 bài nhưng chỉ mới có bài 1, mình sẽ cố gắng update thêm 2 bài khi a trung viết xong, mọi người xem và nghiên cứu nha ^^
Gần đây, rầm rộ khắp các tỉnh thành, là giải pháp Unlock, Bypass Icloud IP4, thường được gọi là... HW Unlock. Lúc đầu, nó được bán với giá vài chục Triệu (Gồm Tools + Solutions) cho mỗi "Công đoạn", và tổng thể, có giá thành lên đến ngót nghét Trăm chai . (Gồm change S/N, và Change Imei)

Vậy thực, hư, cái Very very hot...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]